Govor

Spoštovani kolegice, spoštovani kolegi, članice in člani odbora, pozdravljam vse vabljene in ostale prisotne in pričenjam 24. nujno sejo Odbora za kulturo.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci: Felice Žiža, Samo Bevk, Zmago Jelinčič Plemeniti. Na seji pa kot nadomestni člani in članice odbora s pooblastili sodelujejo naslednji poslanci: poslanko Janjo Sluga nadomešča poslanka Monika Gregorčič iz kvote SMC, poslanca Bojana Podkrajška nadomešča Anja Bah Žibert iz kvote SDS, poslanca Jurija Lepa nadomešča Ivan Hršak Desus in mag. Branislava Rajića nadomešča gospa Mateja Udovč.

Torej, s sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora, ki je pod 1. točko - Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021, in pod 2. točko - Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom, je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Odboru predlagam, da združimo obravnavo 1. in 2. točke dnevnega reda. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Torej, prehajamo na obravnavo 1. IN 2. TOČKE SKUPAJ – OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2021 IN PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022.

Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. K točkama dnevnega reda sem vabila Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kulturo in Vlado Republike Slovenije.

Odbor za kulturo je za obravnavo predloga zainteresirano delovno telo, zato jih bo obravnaval na podlagi 157. člena Poslovnika Državnega zbora.

Uvodno besedo pa zdaj dajem predstavnici Ministrstva za finance, da nam predstavi predloga proračunov v celoti. Prosim, imate besedo.