Govor

Predsedujoča, kot ste vi rekli, ilustrativno danes imamo moč »vpogledati«, kaj pomeni na eni strani oblast, na drugi strani predstavniki ljudstva in ljudstvo. Seveda tega dialoga ni in od sramu in v odsotnosti, smo danes priča dogodku, kot ga še nismo bili. Torej, ne gre za obstrukcijo, ampak gre za bojkot. Za bojkot pod pretvezo, ne boste verjeli, službenih obveznosti. Kaj pa le je za poslanke in poslance bolj obvezujoče, kot bit prisoten na seji delovnega telesa, na kateri / nerazumljivo/ poslanke in poslanci morali bit po svoji dolžnosti.

Zato so več kot upravičeni klici po tem, spoštovana predsedujoča, da se tem poslankam in poslancem vzame tisto plačilo, za katero bodo danes plačani in ga ne izpolnjujejo in ga ne želijo izpeljati. Torej, bojkot, ki ni obstrukcija. Danes, ko bi morali govoriti o dveh zelo pomembnih temah, ena je pa nujna, predvsem ko govorimo o RTV-ju. V ponedeljek, kot so kolegi pred menoj povedali, naj bi prišlo do obglavljenja javnega servisa RTV.

Torej spoštovani, gospa predsedujoča, naj vas opozorim na 95. člen, predvsem na četrto alinejo in vam jo bom tudi prebral, kajti govora je o tem, da so naši kolegice in kolegi odsotni zaradi službenih obveznosti. Opomnil bi, da je vodja poslanske skupine lahko odobri službeno odsotnost, po zadnji alineji, drugega odstavka, tega člena le v primeru, če zagotovi, da iz drugih razlogov, iz drugega odstavka tega člena na seji Državnega zbora ali delovnega telesa, ne bo upravičeno odsotnosti več kot tretjina poslank in poslancev.

Torej gre za kršitev 95. člena, na kratko povedano in prosil bi vas, da o tem nemudoma obvestite predsednika Državnega zbora, ter seveda od njega zahtevate, da omogoči izvedbo te sejo, v ponedeljek, pred sejo Državnega sveta in pred sejo Sveta RTV, kajti smiselno je, da se pogovorimo še pred sejo Sveta RTV.

Torej, da zaključim, ogorčen sem nad zadnjo v nizu nedemokratičnih potez, ki se odvijajo v Državnem zboru in v naši državi.

Hvala lepa.