Govor

Kolegica me opozarja, na RTV prenosu ni zvoka, čeprav sem že nekaj govorila, tako da, prosim tehniko, da to uredi. Zdaj, jaz pozdravljam vse poslance in poslanke, ki ste danes prišli v službo, tudi mnogi od daleč in pozdravljam predstavnike ministrstva in pričenjam 27. nujno sejo za kulturo.

Obveščam vas, da so mi sporočili, da so službeno zadržani danes in da se seje ne bodo udeležili, naslednji člani in članice odbora: Janja Sluga iz kvote SMC, Felice Žiža manjšinci, Jurij Lep Desus, Zmago Jelinčič Plemeniti SNS, Mojca Škrinjar, Bojan Podkrajšek, Alenka Jeraj, Janez Moškrič, Jožef Lenart, Elena Zavadlav Ušaj iz kvote SDS. Kot vidimo, je tako rekoč, so vsi poslanci koalicije danes odsotni in zato vas obveščam, da na tej seji ne morem zagotoviti sklepčnosti, saj od 19. članic in članov Odbora za kulturo, so službeno odsotnosti 10 njih.

Tako da, nimam tudi pooblastil za nadomestne članice in člane in v tem primeru pač smo v situaciji, ko razprave danes ne bomo mogli opraviti.

Proceduralno ima kolegica Sukič, prosim.